【新聞稿刊登﹔】กิจกรรมแสดงผลงานหลักสูตรอบรมฟรีสำหรับแรงงานต่างชาติเขตไทเป จัดยิ่งใหญ่มโหฬาร ณ สถานีรถไฟไทเป!

กิจกรรมแสดงผลงานหลักสูตรอบรมอาชีพสำหรับแรงงานสากลจัดขึ้นใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2019 ณ สถานีรถไฟไทเปอย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร โดยอาศัยหลักสูตรอบรมฟรีนี้ ให้แรงงานทุกคนได้รับความรู้อย่างเต็มที่
ในงานกิจกรรมเปิดให้ผู้อบรมหลักสูตรภาษาจีน การบริการดูแลแบบต่างๆและทำงานบ้านทำอาหาร เสริมสวยความงามได้แสดงผลงานที่ตัวเองได้เรียนรู้อบรมมาตลอด 2 เดือนกว่าอีกด้วย
『อี๋กู้ติ้งจงฉิง』คือโครงการเรียนรู้ของแรงงานที่สำนักงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกรุงไทเปเมืองไทเปให้การสนับสนุน ครั้งนี้เปิด18หลักสูตร มีแรงงานทั้งหมด227คนเข้าอบรม หวังว่าการดำเนินงานของโครงการนี้มีประโยชน์ให้แรงงานพัฒนาในด้านสื่อสาร ด้านการใช้ชีวิตมากขึ้น นอกจากสามารถสื่อสารกับนายจ้างแล้ว ต่อไปกลับประเทศของตัวเองแล้วก็จะมีความสามารถติดตัวอีกอย่างหนึ่ง ความสำเร็จของการเปิดหลักสูตรอบรมนี้อยู่ที่การมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีของนายจ้างและแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณนายจ้างชาวไต้หวันที่ให้การสนับสนุนแรงงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของปีนี้ เป็นแรงผลักดัน จากการสนันสนุนของนายจ้างและความตั้งใจเรียนรู้ของแรงงานอีกด้วย
สำนักงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกรุงไทเป เมืองไทเปกล่าวว่า อาศัยการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมให้แก่แรงงานเข้าถึงความสบายทั้งร่างกายและจิตใจ แล้วยังทำให้ง่ายขึ้นในการปรับตัวในการใช้ชีวิตที่ไต้หวัน
ผู้อบรมได้แสดงผลงานหลักสูตรอย่างเป็นทางการซึ่งแสดงให้เห็นการดูแล ใส่ใจนายจ้างลูกจ้างของรัฐบาล หวังว่ากิจกรรมนี้ทำให้ทุกฝ่ายได้รู้จักสัมพันธ์ ต่างก็เคารพความต่างวัฒนธรรมและความเคยชินของการใช้ชีวิตซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็นว่าเมืองไทเปเป็นเมืองที่เจริญในด้านความหลากหลายด้านวัฒนธรรม
กิจกรรมในงานแสดงผลงานมีเนื้อหาสาระมากมาย รวมถึงการแสดงร้องรำทำเพลงของแต่ละประเทศ รสชาติอาหารนานาชนิด แล้วยังมีแจกของขวัญรางวัลมากมาย ให้ทุกท่านได้ลิ้มรสความสนุกสนานอย่างเต็มที่ จึงเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานกิจกรรมงานครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์และผู้ติดต่อ:
สำนักงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกรุงไทเป 02- 23381600 ต่อ 4209

JUL-OCT 臺北市外籍移工免費培訓 移雇定鍾情
台北車站隆重登場!

臺北市國際移工職業培訓課程成果展於108年11月10日在台北車站地下街隆重登場! 藉由這些免費的課程,讓移工們的收穫滿滿。活動中會讓華語課、多元照護&烹飪家事課,美妝美髮課的學員,透過表演展現這兩個多月來上課的豐碩成果。
『移雇定鍾晴』是臺北市勞動力重建運用處所推動的移工學習計畫,本年度共開設18班,共計227名移工參與。希望藉由本計畫的執行,讓移工在溝通上、在生活上都能有很好的運用,除了可以與雇主溝通以外,未來如果回到自己的國家,還可以有額外的一技之長。各班課程辦理成功與否關鍵,皆仰賴外籍勞工與雇主的積極參與,特別感謝臺灣的雇主們鼓勵移工參與今年度的課程,有了這些雇主們的支持,加深移工們學習的動力。
臺北市勞動力重建運用處表示,透過舉辦各種類型活動,協助移工安排正當休閒活動,達到紓解身心,能更容易適應在臺灣的生活。學員公開發表課程學習成果,有效傳遞政府對勞資的關懷與用心,更希望能藉此互相認識,尊重彼此不同的文化與生活習慣,展現臺北是座包容多元文化城市進步價值。
成果展活動內容多元豐富,包含異國風情歌舞表演、美食體驗、趣味闖關,並有多項好禮大放送,將帶給大家一個充滿異國風情的聯歡慶典,歡迎各界屆時熱情參與。

新聞發布及聯絡人:
臺北市勞動力重建運用處 02-23381600#4209